Stichting IWOSYG

ANBI
RSIN/fiscaal nummer 8079.00.461

De stichting heeft ten doel het bevorderen en verspreiden van literaire werken (publicaties te weten boeken en tijdschriften, vertalingen, voordrachten, debatten etcetera), het verstrekken van adviezen bij de ontwikkeling van publicaties, vertalingen, internationale uitwisselingen en het ontwikkelen, verwerven en exploiteren van copyrights en het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Stichting iwosyg is vernoemd naar ‘hoop op iwosyg’ van Lucebert, uit de bundel De Amsterdamse school (Bezige Bij, 1953). De naam wordt gebruikt met vriendelijke toestemming van de erven Lucebert, Mevrouw Tony Swaansdijk.

Het logo van iwosyg is ontworpen door Jan Hoogeveen en Han van der Vegt.

Stichting iwosyg is te bereiken via redactie@tijdschriftterras.nl en telefonisch via 020-686946.

Het actuele beleidsplan van stichting iwosyg bestaat uit de bevordering van vertalingen en internationale literatuur middels het online domein Terras op www.tijdschriftterras.nl en het uitbrengen van een gelijknamig tijdschrift dat in de regel twee keer per jaar verschijnt. Daarbij verzorgt de stichting presentaties en optredens van schrijvers en beeldend kunstenaars, filmmakers en andere uitvoerende kunstenaars. Zij beheert het archief van het tijdschrift Raster op www.tijdschriftraster.nl en draagt zorg voor digitalisering ervan. Daarnaast bemiddelt zij op internationaal ter bevordering van uitwisselingen op cultureel vlak. Stichting iwosyg is een non-profit organisatie en wordt ondersteund door giften, abonnementsgelden en verkoop van het tijdschrift Terras en andere boekuitgaven en subsidie van onder meer het Ministerie van O.C. & W., het Nederlands Letterenfonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds, het Goethe Instituut, het LIRA Fonds en het Centre for the Humanities.

Stichting iwosyg is opgericht op 11 juni 1999 in Den Haag, ten overstaan van notaris Mr. A.J. van der Linderen. De stichting bestaat uit een bestuur en een gevolmachtigde. 

Voorzitter is Erik Jan Rudolf Lindner, geboren te ’s-Gravenhage op 3 mei 1968.

Secretaris is Jan Baptist Cornelis Baeke, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 mei 1956.

Penningmeester is Luce Laurens Ubbink, geboren te Hengelo op 7 augustus 1974.

Overige bestuursleden:

Marianne Brassinga, geboren te Arnhem op 20 augustus 1948

Pieter Meeuse, geboren op te Goes op 1 december 1947

Gevolmachtigde is Anna Caroline Eble, geboren te Bonn op 8 augustus 1994.

Sinds de oprichting is de stichting activief geweest op het gebied van de organisatie van literaire avonden. Op de eerste Landelijke Gedichtendag (januari 2000) middels een internationaal poëzieprogramma in het Korzo-theater in Den Haag. Vanaf de oprichting tot in mei 2003 heeft de stichting uitwisselingen tussen Franse en Nederlandse dichters georganiseerd in het Institut Néerlandais in Parijs. Dit heeft geleid tot Franse vertalingen van 33 Nederlandse dichters, diverse bloemlezingen van Nederlandse dichters in het Frans en boekuitgaven in het Frans van F. van Dixhoorn, Hans Faverey, Lucebert en K. Schippers. Stichting iwosyg heeft met steun van het LIRA Fonds een tournee van het literaire gezelschap ZOG georganiseerd, die optredens heeft gehouden in Amsterdam, Den Haag, Westzaan, Velp, Eindhoven, Oostende, Groningen en Vlissingen. Sinds 2010 beheert zij het onlinedomein www.tijdschriftraster.nl en sinds 2011 www.tijdschriftterras.nl. Op beide websites openbaart ze een aantal maal per week teksten, en soms afbeeldingen, films en geluidsfragmenten. Sinds 2011 verzorgt ze de publicaties van het Tijdschrift Terras en jaarlijks een bijzondere boekuitgave.

Stichting iwosyg heeft geen vermogen behalve de boeken en tijdschriften die ze uitgeeft en de talenten die ze helpt ontwikkelen. De stichting heeft geen bezittingen en wordt louter bestuurd en gerund door vrijwilligers. Ze streeft ernaar constant voldoende liquide te hebben om de auteurs, vertalers en kunstenaars wiens werk zij verspreid een redelijke vergoeding te kunnen bieden die is afgestemd met de Vereniging voor Schrijvers en Vertalers, het Expertisecentrum Literair Vertalen en het Nederlands Letterenfonds. Hiertoe ontvangt zij giften (waarvoor zij de ANBI-status verwerft), abonnementsgelden en subsidies.

Bestuurders en leden van de raad van toezicht ontvangen geen vacatiegeld en beloningen.

Voor meer informatie: www.tijdschriftterras.nl

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2022

Uittreksel_handelsregister